Перейти к основному содержанию
8 Февраля 2019  16

Қазақстандағы экономикалық өсуге инвестициялардың ықпалын эмпирикалық бағалау

Қазақстандағы экономикалық өсуге инвестициялардың ықпалын эмпирикалық бағалау

Қазақстан Ұлттық Банкі ресми интернет-ресурсында «зерттеулер» бөлімінде  «Қазақстандағы экономикалық өсуге инвестициялардың ықпалын эмпирикалық бағалау» экономикалық зерттеуін жариялады.

СIЛТЕМЕ

Осы зерттеу шегінде шетелдік және ішкі инвестициялардың елдің экономикалық өсуіне салымы бағаланып, сондай-ақ шетелдік және ішкі инвестициялардың бір-біріне өзара ықпалы талданды. 

Бұндай бағалау үшін әлемде кеңінен пайдаланатын VAR әдісі пайдаланылды, ал атап айтқанда панельдік векторлық авторегрессия моделі.

 

фото: Azh.kz